Meewerkend-zorgcoach

Werkwijze coaching traject

Als meewerkend teamcoach in de zorg lever ik een actieve bijdrage in het coachen van medewerkers op de werkvloer ook lever ik een actieve bijdrage in de begeleiding van de cliënten. Hoe een coaching traject er uitziet lees je op deze pagina. 


Wanneer team coaching

Er kunnen verschillende redenen zijn om team coaching in te zetten.

 • De onderlinge samenwerking verloopt stroef, de collectieve ambitie is niet zichtbaar.
 • De intensiteit van de doelgroep vraagt om extra coaching van medewerkers
 • Er is behoefte aan een Triple-C ervaringsdeskundige om medewerkers te coachen
 • Er hangt een gesloten cultuur waardoor medewerkers elkaar geen feedback geven
 • Er worden weinig initiatieven genomen in het team
 • In het team wordt er meer nadruk gelegd op de dingen die niet goed gaan
 • Er wordt onvoldoende openlijk en respectvol de strijd aangaan over ideeën en conflicten


Team-coaching-in-de-zorg
Triple-C-coach-inhuren

Kennismaking  

Eerst zal ik samen met de opdrachtgever inventariseren wat hij veranderd wil zien en wat het team ervan weerhoudt om de situaties zelf te veranderen om op een prettige en professionele manier samen te werken. Vanuit deze vraag zal ik invulling geven aan mijn rol als teamcoach.En meer....

Een coaching traject heeft gemiddeld de duur van +/- 6 maanden. Deze tijd is nodig om zowel de doelgroep als de collega’s goed te leren kennen. Tijdens deze 6 maanden zal ik als meewerkend coach ingezet worden. Dit betekend dat ik mee ga in de bezetting en actief een bijdrage lever aan de ondersteuning van de cliënten. Dit geef ik vorm vanuit de Triple-C behandelmethode. 

Daarnaast zullen er momenten zijn dat ik boventallig in de bezetting wordt geroosterd. Deze momenten zijn kostbaar om onderlinge samenwerkingen onder de aandacht te brengen en vindt er meer ruimte voor individuele gesprekken en dienst evaluaties plaats. 

Coach-agressie-op-de-werkvloer
Meewerkend-teamleider-gehandicaptenzorg

Individuele gesprekken

Het gesprek is de kern van het teamcoachingsproces. Als meewerkend coach ondersteun ik collega’s  in het bereiken van zijn (werk gerelateerde) doelstellingen.

Coachen houd voor mij in dat dat ik de ander ondersteun in zijn ontwikkeling en de ander help leren. Als coach lees ik de ander niet de les maar probeer ik de ander te inspireren, aan te moedigen en te stimuleren zijn doelen te bereiken. Uitgangspunten van de team coaching zijn de waarden, ambities en kwaliteiten van het team zoveel mogelijk te benutten wat ten goede komt van de cliënt. 


En...

Als coach vraag ik door. Ik geef geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties Met de antwoorden op de vragen moet de medewerker zelf tot inzichten komen. Dit bereik door op individueel niveau in gesprek te gaan met medewerkers. En besteed ik bijvoorbeeld aandacht aan onderwerpen als: 

 •        Intrinsieke motivatie ten aanzien van einddoel
 •        De invloed op onderlinge samenwerkingen
 •        Welke verantwoordelijkheid hij of zij heeft
 •        Lastige, stressvolle situaties op de werkvloer
 •        Positief en gewenst gedrag
 •        Weerstand van collega’s 
 •        Kwaliteiten en valkuilen
 •        Feedback geven en ontvangen
Meewerkend-coach-GGZ
Triple-C-ervaringsdeskundige-coach

Boventallige inzetbaarheid

Als meewerkend coach zal ik mij buiten de bezetting ook boventallig inzetten. Dit kan als doel hebben om de gewenste Triple-C methode toe te passen in het huidige begeleidingsklimaat.

Boventallig staan heeft als voordeel dat er meer ruimte is om met elkaar naar de geleverde zorg te kijken en dit met elkaar te kunnen evalueren. Het doel van deze evaluatie is om van elkaar te leren. Zo kan er gekeken worden wat het effect van het handelen geweest is op de kwaliteit van zorg, kunnen we onder de aandacht brengen wat er met elkaar bereikt is, welke lessen we kunnen trekken bij een volgende (soortgelijke) gebeurtenis etc. 


Delen van Triple-C ervaring

Als Triple-C ervaringsdeskundige zal ik (indien gewenst) mijn kennis en ervaring delen m.b.t. deze visie. Daarbij ga ik uit van:

 • De menselijke behoeften van de cliënt (Een zo’n gewoon mogelijk leven)
 • Een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (niet straffen en belonen)
 • Samen werken aan een betekenisvolle dag invulling (Het gewone leven ervaren)
 • Anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken (Duidelijke beeldvorming)


Triple-C-coaching-teams
Ondersteuning-agressie-op-de-werkvloer

Triple-C methode

Om de Triple-C methodiek volledig te kunnen integreren is vaak meer nodig dan enkel een coaching traject.  Wel word het delen van deze visie vanuit ervaring als verhelderend en verrijkend ervaren en kan dit een eerste stap naar uiteindelijke verandering. Ook geeft de Triple-C methode soms een andere kijk op het probleemgedrag van de cliënten waardoor er al snel een verlichting kan worden ervaren door het team. 

Evaluatie coaching

Teamcoaching is een dynamisch proces waarbij leren van groot belang is. Tijdens het traject wordt er regelmatig geëvalueerd, zodat het proces eventueel tussentijds kan worden aangepast. Deze evaluatie worden tussentijds gehouden met medewerkers als met de leidinggevende of opdrachtgever.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou team? Neem vrijblijvend contact met mij op.
Triple-C-coaching-gezondheidszorg