Missie 

Zorg en ondersteuning den Harder gelooft dat ieder mens behoefte heeft aan vrijheid en menselijke waardigheid. Door het geven van pure en oprechte zorg wordt hier aan bijgedragen.  

Visie

Zorg en ondersteuning den Harder staat voor onvoorwaardelijke cliĆ«nt zorg binnen de gehandicapten zorg en psychiatrie. Dit betekend dat er gestreefd wordt naar zorg waarin beheersing, fixatie en afzondering zoveel mogelijk tot het minimum wordt beperkt en er toe gewerkt wordt naar een zo normaal mogelijk leven. Samen doen en het delen van de Triple-C behandelmethode staat hierbij centraal.